Parlament španjolske regije Katalonije donio je rezoluciju kojom se želi rehabilitirati sjećanje na stotine žena koje su bile proganjane zbog vještičarenja u povijesti regije.

Političari su tvrdili da je više od 700 žena koje su “suđene, mučene i pogubljene” pod optužbom da su bile vještice u toj regiji. Parlament je pomilovanja podržao sa 114 prema 14, uz šest suzdržanih. Uz posthumna pomilovanja, zastupnici su pozvali da se ulice u Kataloniji nazovu po nekim od žena koje su bile na meti.

To dolazi nakon što je pokrenut manifest u kojem se navodi da “one nisu vještice, one su bile žene”, a potpisalo ga je 12.500 ljudi, uključujući povjesničare.

Katalonija je bila jedno od prvih europskih područja koje je provodilo djela protiv vještičarenja, počevši od 1471. godine.

Tisuće vještica spaljenih prije 300 godina posthumno će biti oslobođene krivnje

Žene su povijesno bile meta nakon što su bile okrivljene za probleme koji su se pojavili, kao što su loša žetva, prirodne katastrofe ili iznenadna smrt djece.

Procjenjuje se da je u cijeloj Europi do 500.000 ljudi pogubljeno zbog vještičarenja od ranih desetljeća 14. stoljeća do 1650. godine, pri čemu su otprilike 80% ubijenih bile žene.