Katolični kardinal tvrdi da je homoseksualni čin grešan samo za kršćane, ostalima je dopušten

Brazilac Leonardo Ulrich Steiner, kojeg je papa Franjo prošlog tjedna proglasio kardinalom, inzistira na tome da su homoseksualni odnosi grešni samo za kršćane i da stoga homoseksualne zajednice trebaju biti odobrene.

Koristeći se logikom da ne želi nametati konfesionalni moral nekršćanima, kardinal Steiner je za LifeSiteNews rekao da Crkva ne bi trebala pokušavati natjerati društvo da slijedi njezina uvjerenja.

“Kako ćemo reći je li grijeh ako ne žive kršćansku vjeru?” upitao je Steiner u vezi s nekršćanskim gay parovima.

“Ovdje se ne radi o fundamentalno moralnom pitanju. Ovdje se radi o životu. Ovo je pitanje o sinu Božjem.”

Kršćansko učenje o nemoralnosti homoseksualnih odnosa, koje seže 2000 godina unatrag, uvijek je počivalo na prirodnim zakonitostima, što znači da Crkva takve radnje smatra objektivno nemoralnima za svakoga, bez obzira na vjersku pripadnost.

Prema Katekizmu Katoličke Crkve, “homoseksualni činovi su intrinzično neuredni” i “suprotni su prirodnom zakonu” te stoga ni pod “nikakvim okolnostima ne mogu biti odobreni”.

Godine 2003. Vatikanski doktrinarni ured (CDF) izdao je dokument u kojem se tvrdi da “brak postoji isključivo između muškarca i žene” i da je ta istina “očigledna ispravnom razumu i kao takva priznata u svim većim kulturama svijeta”.

“Nema apsolutno nikakve osnove da se homoseksualne zajednice na bilo koji način smatraju sličnim ili čak iole analognim Božjem planu za brak i obitelj”, stoji u tekstu. “Brak je svet, dok su homoseksualni odnosi protivni prirodnom moralnom zakonu.”

“Zakoni koji idu u prilog homoseksualnim zajednicama protivni su ispravnom razumu jer daju pravna jamstva, analogna onima koja se daju braku, zajednicama između osoba istog spola”, stoji u njemu.