Dok još traju polemike oko korištenja 5G mreže, Kina se već fokusira na razvoj i ispitivanje telekomunikacijih tehnologija sljedeće generacije. Kina je ovaj petak u orbitu lansirala prvi 6G eksperimentalni satelit.

On je jedan od 13 satelita koji su ovaj tjedan lansirani u orbitu iz lansirnog centra Taiyuan u provinciji Shanxi.

Satelit je težak 70 kilograma, a zadaća mu je uspostaviti terahertz nerazornu procjenu uspostave veze i slanja podataka koristeći  terahertsku domenu elektromagnetskog zračenja. Satelit će osim za potrebe ispitivanja biti korišten i za druge, nespecificirane svrhe.

Terahertz komunikacijska tehnologija još je u razvoju, a predstavlja temelj telekomunikacijskih mreža buduće šeste generacije, a prednost u odnosu na dosadašnje mreže odlikuje se u visokoj stopi prijenosa podataka, te potencijalnoj primjeni u zemaljskim i svemirskim komunikacijama.

6G mreža, kada bude u funkciji, trebala bi biti 10 puta brža od mreže pete generacije, odnosno 5 G mreže. Predviđa se da bi praktična komercijalna primjena 6G mreže bila moguća za nekih desetak godina.