Kineska vlast nudi nagradu za informacije o stranim špijunima

Foto: Xinhua

Kineske obavještajne službe javno su ponudile nagrade, od 1.450 do 72.440 dolara, građanima koji će im pružiti bitne informacije o mogućima stranim špijunima i njihovim aktivnostima.

Strane obavještajne službe i druge neprijateljske snage iskoristile su priliku za sabotiranje naše zemlje kroz političku infiltraciju, krađu informacija, razdor i subverziju“, stoji u službenoj izjavi.

Prema riječima kineske vlasti, ove mjere su potrebne zbog stranih špijunskih aktivnosti koje su „nesretna posljedica političkih reformi i otvaranja svijetu“. Vlasti sumnjaju da su strane špijunske aktivnosti najviše uzele mahe u glavnom gradu, Pekingu, te da su ove mjere nužne za zaštitu građana od sumnjivih stranih organizacija i pojedinaca.

Građani mogu svoje informacije dojaviti telefonom, pismenim putem ili osobno. Ujedno mogu od kineskih vlasti zatražiti i dodatnu zaštitu.

Ako se informacije pokažu točnima, doušnik će primiti nagradu u roku od 90 dana. Iako će se neutemeljene prijave tolerirati, namjerne dezinformacije i lažno prijavljivanje biti će kažnjivo.

Autor: Tribun