Kineska vlast poziva građane da prijave roditelje koji odgajaju djecu u vjerskom duhu

china-640x480

U skladu sa novim obrazovnim smjernicama, kineska Komunistička Partija poziva građane da špijuniraju svoje susjede i prijavljuju roditelje koji odgajaju svoju djecu u skladu sa religijom ili ih šalju na vjerske obrede.

U sjeverozapadnoj pokrajini Xinjiang, vlast je donijela nove obrazovne smjernice, koje se fokusiraju na odnos prema vjeri.

Nova pravila, koja će početi vrijediti u studenom, nalažu da „roditelji ne smiju poticati djecu na pohađanje vjerskih aktivnosti“, niti ih smiju oblačiti u vjerske nošnje, odnosno davati im da nose vjerske simbole.

Ako se uoči da roditelji potiču djecu na religiju, „bilo koja osoba ima pravo spriječiti takvo ponašanje i prijaviti ga javnim organima“.

Iako Kina službeno garantira pravo na vjersku slobodu, Komunistička Partija regulira vjerske aktivnosti, uključujući vjersko obrazovanje, te obeshrabruje maloljetnike od pristupanja vjerskim zajednicama.

690x150-sport

Kineski zakon zabranjuje djeci mlađoj od 18 godina da primaju bilo kakvo vjersko obrazovanje. Kineska kršćanska crkva, koju je odobrila vlada, takozvani „Patriotski pokret Trojstva“, eksplicitno zabranjuje svojim pripadnicima odgajanje djece u kršćanskom duhu, nazivajući to „pranjem mozga“.

Ranije ove godine, Komunistička Partija objavila je ultimatum roditeljima da ako njihova djeca ne prestanu odlaziti u crkvu, biti će im zabranjeno pohađanje fakulteta i služenje vojske.

Vladini dužnosnici natjerali su članove Huaqiu crkve na potpisivanje dokumenta kojim izjavljuju da više neće dovoditi maloljetnu djecu u crkvu. Uz moguće buduće reperkusije za djecu, tu su i trenutne kazne za roditelje.

Vlasti su najavile ukidanje socijalne pomoći i drugih socijalnih davanja za kršćane koje se uhvati da odlaze na vjerske obrede, osim ako se radi o već spomenutoj crkvi koja je pod kontrolom države, odnosno vladajuće partije.

Izvor: Breitbart