Kineske vlasti naredile su svećenicima da na ulaze u crkve postave znakove kojima zabranjuju ulaz maloljetnicima.

Dio je to novih političkih odluka po pitanju vjerskih aktivnosti u toj zemlji, a koje su na snagu stupile početkom mjeseca. Ova se konkretno odnosi na djecu, za koju kineske vlasti smatraju da ne bi trebala tako mlada biti izložena „vjerskoj indoktrinaciji“.

Vlasti obrazlažu da odlazak u crkvu i vjerski odgoj onemogućavaju mladim ljudima razvoj „ispravnog pogleda na svijet i vrijednosti u njemu“.

Maloljetnici koji prerano primaju vjersko obrazovanje u crkvama ozbiljno su zakinuti u daljnjem sustavu obrazovanja.

Crkve će se morati prilagoditi novim pravilima ili će biti zatvorene, a primjena ove nove zakonske odredbe ponajviše će ovisiti o odnosima crkve i lokalnih vlasti.

IZVORBreitbart