Kineski yuan postaje sve traženija valuta

Foto: AFP 2018 / Fred Dufour

Kineski yuan ostvario je značajan napredak u vlastitoj internazionalizaciji posljednjih godina, te postaje sve traženija valuta u međunarodnoj trgovini, izjavio je zamjenik guvernera kineske narodne banke Pan Gongsheng na međunarodnom trgovinskom sajmu u Šangaju. On je naglasio da potražnju za yuanom nameće rastuće tržište, te da će Kina nastaviti s uvođenjem i primjenom nužnih financijskih reformi.

Internacionalizacija yuana je prirodan prices kojeg potiče tržište. Tijekom ovog procesa, Kina nije uvodila posebne mjere, osim ukidanja pojedinih smjernica koje su ograničavale inozemno korištenje yuana, te se sada yuan nalazi u istoj poziciji kao druge globalne valute.

Gongsheng je dodao da je zbog velike potražnje internacionalizacija yuana bila brza i konstantna, ukazujući na povećani udio yuana u globalnim isplatama, korištenje yuana u investicijama, te primjenu kao rezervne valute, kao i značajan porast offshore trgovine u toj valuti.

Kineske reforme i otvaranje tržišta se nastavljaju, a međunarodno povjerenje u kinesku ekonomiju dodatno će pospješiti spremnost svih strana za međunarodno korištenje yuana kao valute“, zaključio je Gongsheng.