Kjell Ingolf Ropstad, vođa norveške Kršćanske narodne stranke, odobrio je potporu u iznosu od gotovo 100.000 eura koju će radikalna islamistička zajednica iskoristiti za pretvaranje crkve u Stavangeru stare više od 100 godina u džamiju.

Novac će otići Islamskom kulturnom centru – organizaciji koja ima nekoliko islamskih škola u svojim džamijama u Drammenu, Oslu i Mjøndalenu, prenosi Aftenposten.

Ovo nije prvi put da je islamska skupina Ropstad dobila poveću svotu državnog novca. U prošlosti je Islamski kulturni centar, koji ima ukupno 3.775 registriranih članova, primio gotovo 70.000 eura za pretvaranje bivše baptističke crkve u Stavangeru u džamiju.

Ropstad im je također dobio 20.000 eura za pretvaranje molitvene kuće „Put“ u Skienu u džamiju.

Istom vrstom „potpore“, islamski centar Søndre Nordstrand također je nagrađen s gotovo 30.000 eura.