Boravak u prirodi općenito je pozitivan za ljudsko zdravlje, kako fizičko, tako i psihičko. No to uostalom nije neka novost.

Novost je to da je provedeno istraživanje koje je utvrdilo koliko točno vremena je potrebno da bi taj boravak u prirodi doista djelovao na čovjekovo psihofizičko zdravlje. Istraživanje objavljeno u znanstvenom časopisu Nature Scientific Reports utvrdilo je da se radi o 120 minuta na tjedan, odnosno dva sata.

Oglas:

        

Osobe koje su u prirodi boravile dva do tri sata otprilike su 20 posto bile zadovoljnije svojim životom, te su se osjećale sretnijima. Utjecaj na fizičko zdravlje bio je još veći, čak do 60 posto. Manje od dva sata provedenih u prirodi nije imalo značajnog učinka.

U obzir su uzete karakteristike koje utječu na zdravlje i sreću, poput društveno-ekonomskog statusa, lokacije življenja i demografske skupine.

Autori istraživanja naglasili su da ljudi koji su inače više fizički aktivni i imaju pozitivniji pogled na život češće traže rekreaciju u prirodi. Također osobe koje više borave u prirodi najčešće samim time se i više fizički kreću.

No također su naveli da su druga istraživanja pokazala korist boravljenja u prirodi čak i u nedostatku fizičke aktivnosti. Istraživanje provedeno u Japanu otkrilo je da pasivno sjedenje u prirodnom okruženju samo po sebi ima psihofizičke pogodnosti za organizam. Druga su pak istraživanja pokazala da je vježbanje u prirodi korisnije za mentalno zdravlje od istih vježbi unutra.