Mađarska će i dalje progoniti organizacije koje promiču imigraciju

Mađarska vlada poručila je da prima na znanje presudu Suda EU u vezi pravila na azil, no istovremeno da će zadržati pravo poduzimanja mjera protiv nevladinih organizacija financiranih iz inozemstva koje promiču imigraciju.

Europski sud je utvrdio da mađarski zakon koji propisuje da je zahtjev za azil neprihvatljiv ako tražitelj azila dolazi iz treće zemlje koja se smatra sigurnom, nije u skladu s europskim pravom.

Sud je također ocijenio da je protivan europskom pravu i mađarski zakon kojim se kriminaliziraju aktivnosti pomaganja osobama da podnesu zahtjeve za azil, prema kojem se osobe ili organizacije koje pomažu potencijalnim tražiteljima azila da podnesu zahtjev, mogu kazneno goniti.