Od ove godine mađarska vlada nudi parovima koji žele imati djecu, a imaju problema sa začećem, besplatni postupak umjetne oplodnje. Mađarska vlada također želi do 2030. godine preokrenuti negativni trend nataliteta, te doći do magičnih 2.1 djece po ženi.

Mađarska vlada preuzela je kontrolu nad šest privatnih klinika za umjetnu oplodnju, te namjerava otkupiti još objekata koji bi se bavili tom procedurom. Procjenjuje se da u Mađarskoj trenutno ima 150.000 parova koji žele imati djecu ali imaju problema s neplodnošću.

Postupci umjetne oplodnje najčešće su zbog svoje cijene nedostupni prosječnim Mađarima, stoga je mađarska vlada odlučila kao dio demografske politike omogućiti svojim građanima besplatno provođenje spomenutog postupka.

Ministrica obitelji Katalin Novák komentirala je najavljene mjere: „Kad bi svi parovi koji žele imati djecu doista imali dijete, Mađarska više ne bi imala demografskih problema.

Mađarska, kao i sve druge europske zemlje, ima problema s niskim natalitetom, te je procjena ukoliko se aktualni trend ne preokrene, da bi od trenutnih 9,7 milijuna Mađara do 2070. godine brojka pala na samo 6 milijuna.