Mađarska povukla članstvo u međunarodnoj organizaciji „Partnerstvo za otvorenu vlast“

ogp

Partnerstvo za otvorenu vlast (OGP) je međunarodna organizacija uspostavljena 2011. godine sa navodnim ciljem „osiguranja transparentnosti i otvorenosti rada tijela javne vlasti, uključivanja i osnaživanja građana i civilnoga društva, te borbe protiv korupcije“. Začetnik inicijative je američka vlada, a organizacija ima 76 zemalja članica. Ili bolje reći imala je, jer Mađarska je odlučila izaći.

Mađarska vlada odlučila je povući svoje članstvo, te je prva zemlja koja je to učinila.

Razlog povlačenja članstva mađarska vlada vidi u tome što OGP „ne tretira Mađarsku ravnopravno i pošteno, prihvaća sve kritike na naš račun i pretvara to u rezolucije, no istovremeno ignorira stvarna mađarska nastojanja osiguranja transparentnosti prema javnosti“.

OGP angažira „nezavisne“ stručnjake povezane sa Georgeom Sorosem i njegovom fundacijom, te vrši pritisak na Mađarsku, posebno u posljednjih dvije godine.

Prema izjavama mađarske vlade, OGP objavljuje jednostrana izvješća. Zaključak mađarske vlade je bio sljedeći: „Nema smisla zadržati članstvo u organizaciji koja je u potpunosti skrenula sa svojih temeljnih ciljeva i principa.

Izvor: Visegrad Post