Mađarski je parlament ogromnom većinom (115 do 35 glasova) donio političku rezoluciju kojom se Istanbulska konvencija odbija s obrazloženjem da promiče rodnu ideologiju i imigraciju.

Parlament je napomenuo da su elementi s kojima se slaže u dokumentu, poput njegovog naglaska na zaštiti ženskih prava i borbi protiv obiteljskog nasilja, već ugrađeni u mađarski zakon, što znači da Mađarska nije imala razloga da ratificira dokument iz 2011. godine.

Istanbulska konvencija, inicijativa Vijeća Europe koju je Vijeće ministara Vijeća usvojilo 7. travnja 2011. u Istanbulu, dugo se smatra kontroverznom zbog mnogih klauzula koje podržavaju LGBT ciljeve te ciljeve masovne imigracije.

Prijedlog je sponzorirao mađarski koalicijski partner mađarske Kršćansko-demokratske stranke (KDNP), koji je u obrazloženju rekao da „dokument želi prisiliti zemlje na definiciju društvenih spolova i s njim uvesti destruktivnu rodnu teoriju, a također želi prisiljavati zemlje da daju azil na temelju spola.“

Iako je Mađarska bila među 45 zemalja koje su potpisale Istanbulsku konvenciju nakon trogodišnjeg kašnjenja 2014., mađarski parlament ju nikada nije ratificirao, pa ona stoga nije dio mađarskog pravnog sustava.

István Hollik, direktor za komunikacije višeg koalicijskog partnera Fidesz, rekao je da „Mađarskoj ne treba Istanbulska konvencija za djelotvornu borbu protiv nasilja nad ženama“.

Dok su oporbene stranke optuživale Fidesz, premijera Viktora Orbána i predsjednika parlamenta Lászlóa Kövéra, također iz Fidesza, da su „vodili rat protiv žena“, u Fideszovoj izjavi kaže se da bi oporba trebala odustati od pogrešnog tumačenja Kövérovih riječi kada je situacija suprotna onome što oni tvrde.

Žene zaslužuju poštovanje i uvažavanje. Cjelokupna europska kultura temelji se na ravnopravnosti žena“, navodi se u izjavi i dodaje da su oporbene stranke te koje nisu izglasale izmjenu kaznenog zakona zemlje kojom su uvedene oštrije kazne za nasilje nad ženama i djecom.

KDNP je rekao da Mađari imaju suvereno pravo odbacivati vrijednosti koje idu protiv tradicionalnih, nacionalnih.

Imamo pravo braniti našu zemlju, našu kulturu, naše zakone, tradiciju i nacionalne vrijednosti, kojima ne bi trebala biti ugrožena ni rodna teorija koja ide protiv uvjerenja većine stanovništva, ni imigracija bez granica, ili preferencijalna imigracija utemeljena na spolu,“ rekao je vođa poslaničke skupine KDNP-a Lprinc Nacsa.