Marakeški sporazum će kriminalizirati kritiziranje imigracije

UN-ov Globalni sporazum za sigurnu i urednu migraciju, odnosno popularno zvani Marakeški sporazum, ima za glavni cilj proglasiti imigraciju kao temeljno ljudsko pravo.

Zastupnik Europskog parlamenta Marcel de Graaff kritički se osvrnuo na sporazum i pojasnio što on znači po pitanju slobode govora.

Želio bih kazati nekoliko riječi o Globalnom sporazumu o migraciji. 10. i 11. prosinca u Marrakechu će se održati međunarodni kongres. Od prisutnih zemalja očekuje se da potpišu taj sporazum, i iako on nije pravno obvezujući, on bi ipak trebao biti pravna osnova na kojoj će se zemlje potpisnice obvezati formirati buduću legislativu.

Jedan od temeljnih elemenata ovog novog sporazuma je proširenje definicije govora mržnje. Ovaj sporazum kani kriminalizirati kritiziranje imigracije. Kritiziranje imigracije postati će kazneno djelo. Mediji koji dopuštaju kritiku imigracije moći će na temelju toga biti zatvoreni. Ovaj sporazum nije ništa drugo do legalizacije masovne imigracije.

Proglašavanjem imigracije kao temeljnog ljudskog prava, u praksi će postati nemoguće kritizirati politiku masovne imigracije bez rizika od kaznenog progona zbog govora mržnje.

Jedan od vodećih principa sporazuma traži „cjelokupan društveni pristup“ promicanju masovne imigracije, uključujući ulogu medija.

Od vlada potpisnica traži se „promicanje nezavisnog, objektivnog i kvalitetnog izvještavanja, te ukidanje financijske potpore medijima koji sustavno promiču netoleranciju, ksenofobiju, rasizam i druge oblike diskriminacije prema imigrantima“.