Materijal koji istovremeno može pretvarati sunčevu svijetlost, toplinu i pokret u električnu struju

Iskorištavanje sunčeve energije ili energije fizičkog kretanja te pretvorba ovih energija u električnu vrlo je stara ideja. Međutim, istovremena pretvorba energije iz većeg broja izvora u električnu je nešto sasvim novo.

Minerali poznati kao „perovskiti“ pokazali su se obećavajućim po tom pitanju, budući da jedan takav mineral ima mogućnost istovremenog pretvaranja sunčeve svijetlosti, topline i pokreta u električnu energiju.

Poput svih „perovskita“, mineral pod nazivom KBNNO je feroelektričan po prirodi. To znači da sadrži sićušne električne dipole koji s jedne strane imaju pozitivni, a s druge negativni naboj.

Promjene u temperaturi uzrokuju pomak ovih dipola, što zauzvrat potiče stvaranje električne energije. Također, mehaničko naprezanje ovih minerala uzrokuje privlačenje ili odbijanje naboja, što također proizvodi struju.

Fotonaposnke i feroelektrične značajke KBNNO-a bile su predmetom istraživanja znanstvenika u finskom gradu Oulu, a ujedno su i prva takva otkrivena svojstva nekog materijala. Prijašnja istraživanja rađena su uglavnom pri temperaturama koje su bile oko stotinu stupnjeva ispod ništice, dok ovi minerali funkcioniraju na ovakav način na temperaturama nešto višim od sobne.

Znanstvenici se nadaju da bi do iduće godine mogli izraditi prototip uređaja koji će proizvoditi energiju iz većeg broja izvora, a koji bi mogao zamijeniti punjače baterija prijenosnih uređaja u budućnosti.