Poznati medijski gigant Bloomberg, inače u vlasništvu židovskog magnata Michaela Bloomberga, objavio je članak u kojem se navodi kako holokaust ima svoj paradoks, a to je da oni koji su ga preživjeli žive dugovječno.

Dan nakon Dana sjećanja na žrtve holokausta, autor članka Peter R. Orszag prisjetio se kako mu je učiteljica u osnovnoj školi pričala da će oni koji su preživjeli holokaust biti toliko uništeni da će im život biti kratak te je nastavio s iznošenjem analize izraelskih medicinskih stručjaka.

Proživjeti tako okrutan događaj kao što je zatočeništvo u koncentracijskom logoru ili logoru za ratne zarobljenike, stvara zdravstvene probleme dovoljno ozbiljne da skrate život većini ljudi,“ stoji u članku. No, čini se kako su istraživanja pokazala suprotno.

Naime, novi dokazi koje su iznijeli izraelski istraživači u publikaciji JAMA, Američkog medicinskog udruženja, usporedili su dvije skupine Židova. Prvu čine Židovi koji su preživjeli holokaust, a rođeni su u Europi između 1911. i 1945. te su se preselili u Izrael. Drugu čine Židovi rođeni u Palestini u istom razdoblju.

Uzorak je činilo više od 38.000 Židova koji su preživjeli logore, dok je skupinu rođenih u Palestini činilo 35.000 Židova. Podaci o svima preuzeti su od Zdravstvene službe Maccabi.

Rezultati su pokazali kako su Židovi koji su preživjeli holokaust imali više razine visokog tlaka, tumora, demencije i pretilosti u odnosu na one rođene u Palestini. Međutim, svi oni koji su preživjeli holokaust imaju čak 7.1 godinu duži životni vijek od druge skupine.

Prosječni životni vijek žrtava je 85 godina, dok je kod ostalih taj prosjek 78. godina. Slične rezultate dalo je i drugo istraživanje.