Melanizam, suprotnost albinizmu

Melanin je tamni prirodni pigment koji utječe na boju kose, kože i očiju. Naravno, nisu samo životinje te čiji izgled ovisi o melaninu, isti učinak ima i kod ljudi. Čim tamnija je nečija koža, to znači da ima više melanina, čak i ako ste svijetlije puti, koža će vam po ljeti potamniti zbog melanina.

Znanstvenici vjeruju kako je većina crnih životinja evoluirala na taj način kako bi se prilagodila potrebi da se kamuflira u svojem prirodnom okolišu. Crna pantera, primjerice, je noćni lovac, te ima potpuno crno krzno.

Međutim, nekim životinjama, pa tako i ljudima nedostaje pigmenta u koži,odnosno nemaju ga uopće što uzrokuje albinizam. Melanizam u ljudi se obično u određenoj mjeri pojavljuje nakom dužeg izlaganja suncu, posebno uslijed opeklina nastalih izlaganjem sunčevim zrakama, jer prevelika izloženost suncu može utjecati na to da tijelo počne proizvoditi previše melanina. Neki se pak ljudi, posebice u zemljama gdje je vruće i velika je izloženost suncu, rađaju sa melanizmom.

Melanin se može vidjeti u mnogih životinja, od vjeverica do već spomenute pantere. Osim prirodnog melanizma, postoji i uvjetovani melanizam uslijed kojeg životinje generacijama mijenjaju boju i poprimaju tamnije tonove. Primjer je pepeljasti moljac, koji je prije bio dominantno bijele boje te se vrlo lako kamuflirao u šumama Europe. Od kraja osamnaestog stoljeća na ovamo zagađenja su postala sve uobičajenija pojava. Atmosferski uvjeti u kombinaciji sa zagađenjem su potamnili lišće stabala, pa se uslijed toga i moljac prilagodio svojem okolišu kako bi ostao sakriven od grabežljivaca. Danas taj isti moljac ima ponešto bijelih mrlja dok je većim dijelom crne boje.

Od poznatijih poremećaja pigmentacije u životinjskom svijetu nalazimo još leucizam, koji karakterizira bijela boja dlake, kože i perja, ali su oči nepromijenjene boje, za razliku od albinizma gdje i oči gube pigment i obično budu crvene boje. Leucizam je također, za razliku od albinizma, uvjetovan nedostacima različitih pigmenata, a ne samo melanina.