Merkel: Europa mora primiti još izbjeglica, to je naša dužnost

Angela Merkel tvrdi da Europska Unija ima „dužnost“ primiti još takozvanih izbjeglica, te je istovremeno poslala poruku vladama islamskih zemalja da nastoje uvjeriti ljude kako terorizam nema nikakve veze sa islamom.

Merkel je u svom obraćanju izjavila da EU ne može voditi borbu protiv terorizma bez pomoći SAD-a.

Otvoreno ću reći, Europljani se sami ne mogu boriti protiv međunarodnog terorizma. Potrebna nam je snaga i moć SAD-a, te njihova podrška.

Kažem to jer vanjske granice Europske Unije su donekle granice koje nas odvajaju od islamskog terorizma, a to ima značajan utjecaj na Europu.

Stoga je suradnja sa SAD-om bitna za nas, no također je važno da islamske države budu ukorporirane u ovu koaliciju, jer smatram da te države trebaju dati svoj doprinos.

Surađujući s tim državama moći ćemo pokazati ljudima da problem nije islam, već pogrešno tumačenje islama, a vjerski autoriteti islama se moraju suprotstaviti i udaljiti od fundamentalističkih i terorističkih oblika islama.

Istovremeno je inzistirala na tome da Europa i dalje ima obavezu primiti još imigranata.

Mi imamo odgovornost, Europska Unija ima odgovornost s kojom se mora nositi, a to je prihvat svih izbjeglica.

Izvor: Breitbart