Njemačka kancelarka Angela Merkel branila je svoju odluku da se ukine korištenje nuklearne energije, iako bi to znatno otežalo Njemačkoj odvikavanje od upotrebe fosilnih goriva.

Merkel je rekla da se protivi bilo kakvim planovima Europske unije da nuklearnu energiju označi kao održivu.

Točno je da se sad suočavamo s vrlo ambicioznim i izazovnim zadatkom završetka energetske tranzicije uz postupno ukidanje korištenja ugljena i nuklearne energije“.

Ona je tražila je da Njemačka napusti nuklearnu energiju nakon incidenta u Fukušimi u Japanu, što je odluka s kojom se većina Nijemaca slaže.

To je, međutim, učinilo Njemačku više ovisnom o ugljenu, spriječilo je da ispuni svoj cilj smanjenja emisije stakleničkih plinova i doprinijelo rastu troškova električne energije za industriju i domaćinstva.

Zanimljivo je da dok njemačka vlada želi ukinuti vlastite nuklearne elektrane koje se koriste za opskrbu električnom energijom, ništa se ne buni zbog prisustva američkih atomskih bombi koje se nalaze na njenom teritoriju.