Izumitelji iz Turske uspjeli su stvoriti novi materijal koji je pet puta čvršći od titana a ima gustoću drva, što ga čini iznimno laganim. Ovo „metalno drvo“, kako su ga prozvali, puno je lakše od titana dok i daje posjeduje kemijsku stabilnost metala prikladnu za razne primjene u proizvodnji.

Radi se o materijalu koji se temelji na ćelijama nikla veličine 17 nanometara. Ove elektro obrađene nanočestice nikla strateški su posložene u snopove kako bi se maksimizirala njihova nosivost, čime materijal dobiva četiri puta veću čvrstoću od običnog nikla. Kombinacijama struktura materijala na nano razini znanstvenici mogu povećati čvrstoću, smanjiti težinu ili poboljšati neka druga svojstva materijala.

Oglas:

       

Problem koji se često pojavljuje u razvoju novih materijala jest činjenica da rezultati dobiveni na nano razini ne odgovaraju stvarnoj primjeni materijala. Makroskopska svojstva su podjednako važna kao i čvrstoća nano čestica. Primjerice snopovima nanokristalinskih metala raste čvrstoća pri određenoj masi, no ona nakon toga počinje opadati.

„Metalno drvo“ u stvarnoj primjeni ima dovoljnu traženu čvrstoću za primjenu u industrijskoj proizvodnji i graditeljstvu. Novi materijal, iako je vrlo lagan, ima potrebnu gustoću koja ga čini prikladnim za stvarnu upotrebu.

Ovaj novi materijal je prvi svoje vrste koji koristi multiplicirane nanostrukturne ćelije a koji će se moći koristiti kao materijal u proizvodnji, sa čvrstoćom preko 100 Mpa.