Svake godine rusko mornaričko pješaštvo u sklopu pacifičke flote vrši preventivno granatiranje kritičnih planinskih lokacija poznatih po tome da se na njima pojavljuju snježne lavine koje ugrožavaju siturnost lokalnog stanovništva i vitalne gospodarske i energetske infrastrukture.

Tako je i ove godine na pacifičkom poluotoku Kamčatki izvršeno minobacačko granatiranje kritičnih pozicija da bi se spriječilo potencijalno stvaranje snježnih lavina.

Granatiranje je izvršeno na području od oko 20 kvadratnih kilometara, a među metama su bili obroncima vulkana Barkhatnaya Sopka i stratovulkana Vilyuchik. Za ovu namjenu korišteni su minobacači kalibra 120 mm.

Prema izvješću ruske vojske, ovom operacijom s kritičnih obronaka srušeno je 10.000 kubnih metara snijega.