Njemački Savezni ured za migraciju i izbjeglice (BAMF) objavio je nove brojke koje pokazuju kako oko 43.000 imigranata koji su uključeni na tečajeve ne zna čitati niti pisati.

Imigranti se po smještaju u prihvatne centre šalju na poduku iz njemačkog jezika. Međutim, za oko 43.000 njih pokazalo se da ne znaju čitati niti pisati, pa su poslani na posebne tečajeve.

Unatoč maloj brojnosti imigranata u razredima, za mnoge se vjeruje kako nikada neće savladati jezik, a samim time niti dobiti priliku da nađu posao.

Manje od petine imigranata bilo je sposobno govoriti njemački na srednje zahtjevnoj razini. Po statistikama BAMF-a, što se tiče jezika najlošiju skupinu čine Eritrejci.

Ovim izvještajem još jednom su se potvrdila predviđanja brojnih ekonomista, ali i političkih protivnika imigracije, koji su predvidjeli veliki negativan utjecaj masovne imigracije na dugoročni gospodarski rast Njemačke.