New York, koji se diči svojim multikulturalizmom i demokracijom, prisiljen je proglasiti izvanredno stanje katastrofe kako bi se suzbilo oružano nasilje koje je u samo nekoliko dana odnijelo 50 života.

Guverner New Yorka Andrew Cuomo potpisao je naredbu kojom se proglašava izvanredno stanje katastrofe. Novom strategijom nasilje vatrenim oružjem će se tretirati kao javna zdravstvena kriza.

Prešli smo od korone do epidemije oružanog nasilja. Više ljudi umire od nasilja od oružja nego od korona virusa“, izjavio je Cuomo.

Primjenjivati će se kratkoročna rješenja, kako bi se bez odlaganja rješavala trenutna kriza i smanjio broj napada vatrenim oružjem, ali i dugoročna rješenja koja će se temeljiti na radu s lokalnim zajednicama i prevenciji.

Cuomo je najavio i osnivanje Ureda za prevenciju oružanog nasilja, kao i veću transparentnost u pristupu policijskim informacijama kako bi lokalne zajednice lakše mogle odrediti koja su urbana područja i zone žarišta nasilja koje se vrši vatrenim oružjem.

Sveobuhvatna strategija borbe protiv oružanog nasilja uključuje i programe za mlade koji su izloženi riziku i druge aktivnosti koje bi pomogle da se mlađa populacija u urbanim sredinama skloni s ulica i uključi se u prevenciju nasilja.

Pored toga, Cuomo je rekao da će policija biti zadužena da spriječi ilegalno unošenje i promet vatrenog oružja iz država u kojima važe blaži zakoni.