Uskoro će biti legalna eutanazija, također poznata kao “potpomognuto samoubojstvo”, djece s određenim terminalnim bolestima u Nizozemskoj.

Vlasti u Nizozemskoj unijet će izmjene u zakone o eutanaziji kako bi roditeljima omogućili da okončaju život svoje smrtno bolesne djece.

Iako je Nizozemska za sada odbacila legalizaciju potpomognutog samoubojstva, vlada te zemlje pristala je donijeti zakone za eutanaziju određene terminalno bolesne djece u dobi između 1 i 12 godina.

Prema izvješću NOS-a, vlada je inzistirala na tome da će ova mjera biti dostupna samo djeci u posebno teškim okolnostima, koja pate od bolne terminalne bolesti koja će dovesti do njihove neizbježne smrti.

“To će se odnositi na djecu s tako ozbiljnom bolešću ili poremećajem da je smrt neizbježna, a smrt te djece se očekuje u doglednoj budućnosti”, navodi se u izjavi kabineta o promjeni.

U međuvremenu, nizozemski ministar zdravstva Ernst Kuipers rekao je da će zakonodavstvo u konačnici utjecati na mali broj djece, pri čemu dužnosnik očekuje da svake godine neće biti više od petero ili desetero djece u poziciji koja će moći iskoristiti eutanaziju.

Svi slučajevi koji uključuju eutanaziju djeteta starijeg od jedne godine i mlađeg od 12 ići će pred posebno povjerenstvo posvećeno ispitivanju takvih slučajeva, koje će voditi pravnici za kaznena djela.