Zagađenje plastičnim otpadom, koji najvećim dijelom dolazi iz Azije i Afrike, generalni je problem svijeta. Međutim, dok mnogi o tome tek bjesomučno histeriziraju, ne čineći ništa konkretno, drugi problem rješavaju na kreativne načine.

Nizozemska tvrtka Recycled Island Foundation (RIF) bavi se čišćenjem rijeka i jezera od plastičnog otpada koji se nakon skupljanja pretvara u razne elemente pomoću kojih se uređuju zanimljivi parkovi i odmorišta.

Znajući da većina plastičnog otpada dospijeva u mora i oceane putem rijeka, RIF je odlučio zaustaviti taj otpad posebnim „zamkama“ za smeće koje su i same načinjene od reciklirane plastike.

Ove zamke filtriraju riječne vode i skupljaju plastiku koja se potom pretvara u trajne plutajuće parkove, elemente za sjedenje te razne građevinske materijale. Zanimljivost je da zamke plutaju na vodi, a može ih se koristiti i u brodskim lukama.

Skupljeni plastični otpad prevozi se u posebno postrojenje gdje se plastika reciklira, a potom pretvara u različite proizvode.

RIF se uglavnom bazirao na lokalne nizozemske riječne puteve, a i njihov prvi park otvoren je prije godinu dana u Rotterdamu i nazvan Recycled Park. Riječ je o plutajućem parku čiji su elementi u potpunosti načinjeni od recikliranog plastičnog otpada iz obližnje rijeke Meuse.

Ideju su naknadno već pokupile zemlje poput Belgije i Indonezije, a slični projekti očekuju se u Vijetnamu, Francuskoj, na Filipinima i u Brazilu. U Belgiji već djeluje jedna od ovih zamki koja se prazni jednom tjedno.

U RIF-u se nadaju da će projekt prijeći na globalni nivo, zbog čega se sve više okreću suradnji s inovatorima po pitanju dizajna namještaja koji se po narudžbi izrađuje 3D printanjem plastike nastale recikliranjem otpada.