Njemačka daje novih 720 milijuna dolara Židovima koji su preživjeli holokaust

Foto: Reuters / Andrea Comas

Njemačka je u srijedu objavila da će dodijeliti dodatnih 720 milijuna dolara za više od 300 međunarodnih socijalnih organizacija za podršku osobama s invaliditetom i ranjivim osobama koje su preživjele holokaust.

Sredstva će biti dodijeljena Konferenciji o židovskim materijalnim zahtjevima protiv Njemačke za raspodjelu organizacijama socijalne skrbi koje su specijalizirane za kućnu njegu i usluge podrške za slabe i ranjive osobe koje su preživjele holokaust. Procjenjuje se da u svijetu navodno postoji oko 400.000 preživjelih od holokausta.

Gideon Taylor, predsjednik Konferencije o židovskim materijalnim zahtjevima protiv Njemačke sa sjedištem u New Yorku, rekao je da su „ponosni što mogu objaviti ovu značajnu alokaciju u vrijeme kada su ta sredstva kritična, zbog starosti, siromaštva i sve većeg invaliditeta naše preživjele populacije”.

Konferencija je procijenila da će 120.000 osoba imati izravne koristi od usluga koje se financiraju iz ove posljednje isplate.