Plan njemačke savezne vlade da olakša naturalizaciju i reformira zakon o državljanstvu zemlje dobiva na zamahu, a kritičari kažu da će rezultirati time da će do 2 milijuna imigranata preko noći dobiti državljanstvo. Omogućiti će i dvojno državljanstvo za osobe iz zemalja izvan Europske Unije.

Međutim, i Alternativa za Njemačku (AfD) i Kršćansko-demokratska unija (CDU) i dalje se protive planu, a CDU upozorava na posljedičan pad vrijednosti samog državljanstva koje je inače primamljivo za strance, ali koje će se sada početi dijeliti šakom i kapom.

Prema nacrtu, imigranti će uglavnom moći dobiti njemačku putovnicu nakon samo pet godina umjesto sadašnjih osam, a nakon samo tri godine (trenutačno šest) u slučaju posjedovanja posebnih vještina. Nacrt također ističe kako će nedostatak jezičnih vještina biti manja prepreka naturalizaciji. Dodatno će postojati nekoliko širokih iznimaka za “poteškoće” i za imigrante starije od 67 godina, pri čemu su potonji izuzeti od pismenog naturalizacije i jezičnih testova.

Plan dolazi u trenutku kada se velika većina Nijemaca i dalje protivi masovnoj imigraciji, prema anketama. Preko 1,2 milijuna migranata stiglo je u Njemačku samo 2022. godine, što je dovelo do golemog opterećenja stanovanja, socijalnih usluga i obrazovanja. Osim toga, ankete pokazuju veliki pad podrške trenutnoj njemačkoj lijevoj vladinoj koaliciji, pri čemu vlada bilježi rekordno nisko odobravanje. Stjecanjem državljanstva novih 2 milijuna imigranata, ljevičarska vlada bi tako dobila i 2 milijuna novih glasača.

Autor: Ivica Mandekić