Njemačka: Sve manje ljudi slavi Božić

Foto: Jan Woitas / Zentralbild

Njemačke božićne tržnice i božićna tradicija među najpoznatijima su u svijetu, no očito je da se čitava kultura u toj zemlji drastično mijenja.

Istraživanje koje je provela statistička agencija YouGov, ukazuje da 17 milijuna njemačkih državljana uopće ne slavi niti sudjeluje u božićnim proslavama. To se posebno odnosi na mlade u dobi između 18 i 30 godina, a većina njih su muškarci.

Dio objašnjenja je zasigurno i taj što Njemačka ima sve veći udio imigranata iz nekršćanskih zemalja. Drugi razlozi su ekonomskog karaktera i izbjegavanje čitave božićne histerije. Za mnoge obitelji božićne gozbe postale su preskupe, a novac se onda radije troši na druge potrepštine. Unatoč tome Božić je i dalje najpopularniji blagdan u toj zemlji.