Franjevačka provincija Svete Elizabete u Njemačkoj od 300 članova izabrala je za svog novog poglavara oca Markusa Fuhrmanna, koji se prije nekoliko tjedana javno oglasio kao homoseksualac.

U intervjuu za MK-Online, službenu web stranicu nadbiskupije München i Freising, Fuhrmann je objasnio zašto je izašao u javnost sa svojom homoseksualnošću.

“Ako sam i sam homoseksualac, onda želim pokazati da i ja mogu biti dio Crkve u ovoj službi. To je važno jer tako ne bi trebalo biti u Crkvi. Nažalost, u našoj Crkvi ima previše institucionalnog licemjerja”, rekao je.

Osim toga, novi franjevački poglavar rekao je kako “osobno podržava napore Sinodalnog puta, zalažem se za kritičko promišljanje celibata u svećeničkom načinu života i za to da žene imaju pristup zaređenim službama”.

Sinodalni put je kontroverzni višegodišnji proces koji je započeo u prosincu 2019. i uključuje biskupe i laike iz Njemačke kako bi se pozabavili pitanjima kao što su vršenje vlasti, seksualni moral, svećenstvo i uloga žena u Crkvi, pitanja o kojima su javno i u raznim prilikama iznosili stavove suprotne katoličkoj doktrini.

Upitan o činjenici da su njegova braća franjevci u vrijeme njegovog izbora znala za njegovu homoseksualnost, novi poglavar je rekao da je “za mene bilo jako dobro znati da je to vrlo pozitivno za braću”.

Dodao je: “Dobivam puno ohrabrenja i možda se ta iskra uvažavanja može proširiti na druga područja Crkve. Mislim da je to dobro.”