Prije postojanja zemlje, neba i bilo kakvog života, postojala je jedino ogromna mračna praznina zvana Ginnungagap. Sjeverno od ovog prostora nalazilo se utočište hladnoće i leda Niflheim, a južno od njega dom vatre, lave i dima Muspelheim.

Mraz i led Niflheima kroz njegove rijeke te vatreni plameni Muspelheima postupno su se proširili u Ginnungagap. Od sudara vrućine i hladnoće, došlo je do topljena leda, a kapljice su u ovom mračnom bezdanu stvorile Ymira, prvog od božanskih divova zvanih Jotuni. Ymir bijaše takav da mu se znoj tijekom sna pretvarao u druge divove.

Related image
Ginnungagap, sudar Muspelheima i Niflheima. | Izvor: pinterest

Kako se led nastavio topiti, od njega nastade krava Audhumbla koja je Ymiru davala mlijeko, dok se sama hranila ližući slane ledene blokove.

Jednoga dana, iz jednog od tih ledenih blokova niknuli su dijelovi tijela prvog od bogova, Burija. Buri bijaše velik poput diva, a kasnije je dobio sina Bora, koji je oženio Bestlu, kćer diva Bolthorna. Polubožanska, poludivovska bijahu djeca Bora i Bestle, a oni im dadu imena Odin, Vili i Ve.

Odin i njegovu dvojicu braće smetalo je što su divovi brojčano nadjačali Aesire, pa su odlučili ubiti Ymira koji ih je stvarao. Većina divova utopila se u krvi Ymira, a samo dva diva su preživjela krvavu muku, Bergelmir i njegova žena, koji su pobjegli i nastavili stvarati divove.

Odin, Vili i Ve odvukli su Ymirovo tijelo do središta Ginnungagapa, gdje su od njegovih ostataka stvorili svijet.

Odin, Vili i Ve ubijaju Ymira. | Izvor: Pinterest

Krv Ymira tvorila je oceane, rijeke i jezera. Meso njegovo postade kopno, kosti planine. Zubi mu postaše stijene, a kosa trava i šume. Od njegovih trepavica nastade Midgard. Mozak mu bijaše razasut u oblake, a lubanja postade nebo. Od iskri iz Muspelheima, trojica braće stvorili su zvijezde unutar Ymirove lubanje.

Iz bojazni da bi Ymirova lubanja mogla pasti na zemlju, Odin, Vili i Ve zamoliše četiri patuljka da drže lubanju na četiri strane svijeta. Patuljke prozvaše Nordi, Vestri, Sundri i Austri. Ostatak patuljaka stvori si dom u Svartalheimu, domu patuljaka, gdje su stvorili i Mjölnir, Thorov moćni čekić.

Nott i Dagr na nebeskim kočijama. Prema drugim verzijama, kočije jašu Sol i Mani, a progone i vukovi Sköll i Hati. | Izvor: Wikimedia Commons

Noć i dan nastadoše od kćeri diva Nörvi koja se zvala Nott, a koja rodi sina po imenu Dagr. Nott i Dagr dobiše kočije koje po nebu vuku dva konja. Nottinu kočiju vuče konj Hrimfaxi, a Dagrovu Skinfaxi.

U konačnici, Odin, Vili i Ve hodaše zemljom te vidjevši dva drvena trupca, od kojih je jedno od jasena, a drugo od brijesta.

Odin je trupcima udahnuo život, Ve im je dao pokrete, um, inteligenciju, a Vill im dade oblik, govor, osjećaje i pet osjetila. Tako nastadoše prvi ljudi. Muškarcu nadjenuše ime Ask, a ženi dadoše ime Embla. Oni se nastaniše u Midgardu, zemlji ljudi i jednom od devet svijetova Yggdrasila.

Nordijska mitologija: Devet svjetova Yggdrasila