Norveška priprema dekriminalizaciju uporabe droga

Norveški parlament odlučio je da korisnici droga više ne bi trebali biti kažnjavani, nego će se zakonodavstvo fokusirati na njihovo liječenje.

Većina je odlučila da ne bismo trebali kažnjavati ljude koji se bore s ovisnošću, već im treba pomoć i liječenje“, izjavio je zastupnik socijalista Nicolas Wilkinson.

[do_widget id=text-53]

Trebamo izgraditi veliki sustav podrške koji će biti u pripravnosti da ovisnicima čim prije pruži pomoć, od detoksikacije za teške korisnike, do društvene podrške za mlade koji drogu koriste rekreativno i u manjim količinama.

Bitno je naglasiti da ne legaliziramo korištenje droga, već ih dekriminaliziramo“, izjavio je njegov kolega zastupnik Sveinung Stensland, ne objasnivši pritom praktičnu razliku između ta dva pojma.

Promjeni će trebati dok zaživi, no imamo potpuno novu viziju – Oni koji imaju problem s drogom trebaju biti liječeni, a ne tretirani kao kriminalci i kažnjavani novčano i zatvorom.

Čini se da Norvežani baš i nisu upoznati s onom izrekom „bolje spriječiti nego liječiti“.

IZVORVG