Nova platforma nazvana Parlametar omogućit će lakši pregled i uvid u događanja i donošenja odluka u Hrvatskom saboru.

Platformu su zajednički lansirali GONG i slovenski institut Danes je nov dan, sa svrhom pružanja informacija o radu sabora. Pritom će se objavljivati detalji o glasanjima te transkripti zastupničkih govora iz sabora, što će dati jasniji uvid o čemu i kako odlučuju pojedini zastupnici, ali i kojih zastupnika recimo nema na sjednicama.

Iako se ovi podaci već mogu naći na stranicama samog Hrvatskog sabora, nova platforma će ih prenositi u preglednijem formatu.

U skorijoj budućnosti najavljeno je prikupljanje i objavljivanje svih e-mail adresa zastupnika, s idejom da im se građani mogu izravno javiti. No, s obzirom na trenutnu društvenu situaciju, pitanje je kakve će komentare zastupnici dobivati ovim putem.

Dodajmo da je jedan od donatora za rad GONG-a i poznata Soroseva zaklada Otvoreno društvo, pa se u skladu s očitim društveno-političkim normama članova organizacije koja stoji iza projekta, na stranici parlamentarne predstavnike oslovljava u ženskom rodu sa „zastupnice“, neovisno jesu li muškog ili ženskog roda.