Preko 7 milijuna lažnih izbjeglica ušlo je u Europu između 2006. i 2018. godine. Kako bi vam slika bila jasnija, to je kao da ste cijelo stanovništvo jedne Bugarske premjestili na drugi dio svijeta bez ikakva opravdana razloga.

Europski ured za azil (EASO), otkrio je u svom izvještaju kako je 2018. najmanje 634.700 imigranata podnijelo prijave za međunarodnu zaštitu unutar EU.

Ranija statistika navodi po godinama broj ovakvih prijava, počevši od 2006.:

 • 2006.: 197.400
 • 2007.: 222.600
 • 2008.: 225.200
 • 2009.: 263.800
 • 2010.: 259.400
 • 2011.: 309.000
 • 2012.: 335.300
 • 2013.: 431.100
 • 2014.: 627.000
 • 2015.: 1.322.800
 • 2016.: 1.260.900
 • 2017.: 704.600

Ove brojke, kada im se pribroji ukupan broj lažnih izbjeglica iz 2018., daje 7.095.190. Dakle, riječ je o službeno registriranim „tražiteljima azila“, u što nisu ubrojeni ilegalni imigranti.

Najveći broj imigranata prošle godine ponovno je dolazio iz Sirije, Afganistana, Iraka, Pakistana, Irana, Nigerije, Turske, Venezuele, Albanije i Gruzije.