Kako prenosi Poslovni dnevnik, izmjenama Zakona o trgovačkim društvima i Zakona o sudskom registru od subote 20. travnja olakšano je osnivanje tvrtke (d.o.o. i j.d.o.o.).

Otvaranje ovih tipova trgovačkih društava sada je omogućeno putem interneta, bez punomoćnika ili javnih bilježnika. Također je smanjena vrijednost temeljnog kapitala sa 20.000 na 5000 kuna, koje se uplaćuju kod osnivanja. Ipak, j.d.o.o će odsad moći osnovati najviše pet članova, umjesto dosadašnjih tri.

Trajanje upisa u sudski registar također je smanjeno s 15 na 5 radnih dana, uz priloženu potpunu dokumentaciju.

Oglas:

       

Napušta se i obveza utvrđivanja predmeta poslovanja u društvenom ugovoru. Time se omogućuje jeftinija i brža „dodatna registracija” djelatnosti. Također se ukida obveza deponiranja potpisa i uspostavljena je elektronička komunikacija sa sudskim registrom (javni bilježnici, odvjetnici, Hrvatska gospodarska komora).

Osim toga, briše se „trgovac pojedinac“ kao posebna vrsta obrtnika jer ih u Hrvatskoj ima sveukupno desetak pa će nastaviti poslovati po pravilima obrta.

Prema novim pravilima, brisanje bez likvidacije omogućuje lakši izlazak s tržišta. Odnosno, likvidacija trgovačkog društva trebala bi biti brža i jeftinija, tvrdi portal. Ukoliko nema dugovanja, za likvidaciju će biti dovoljna samo izjava o brisanju društva iz registra, dok su članovi društva i dalje odgovorni za eventualne obveze u trajanju od dvije godine.

U pogledu registracije tvrtke putem interneta, predviđa se da će posebna aplikacija „e-osnivanje“ biti u funkciji od 1. rujna ove godine, dok će se od 1. prosinca moći preuzeti izvatke iz sudskog registra na stranicama istog.