Mađarska bi u idućih godinu-dvije trebala 500.000 novih radnika, ali ne treba favorizirati strane radnike; umjesto toga, fokus bi trebao biti na mobilizaciji Mađara, rekao je mađarski premijer Viktor Orbán tijekom govora o gospodarskoj situaciji u Mađarskoj na događaju koji je organizirala Mađarska trgovačka i industrijska komora (MKIK).

“Mađarska pripada Mađarima”, rekao je Orbán. “Ne možemo dopustiti ulazak strane radne snage samo radi pogodnosti. Inače ćemo izgubiti sigurnost.”

Orbán je dodao da “mora biti jasno da se naglasak stavlja na mobilizaciju rezervi unutar zemlje”.

Mađarska bi vlada mogla imati problema s obzirom na to da zemlja ima rekordno nisku razinu nezaposlenosti, što znači da zemlja ima vrlo skučeno tržište rada. Međutim, Orbán navodi da su njihovi napori da pronađu nove radnike usmjereni na istočnu Mađarsku.