Papa Franjo započeo je svoje putovanje u Kazahstan u utorak hvaleći vrline demokracije, nazivajući je “najprikladnijim oblikom da se moć pretvori u službu”.

Papa je rekao da je svjestan da je u Kazahstanu pokrenut proces demokratizacije, “s ciljem jačanja nadležnosti parlamenta i lokalnih vlasti te, općenito, veće raspodjele moći”.

Ovo je “vrijedan i zahtjevan put, svakako ne kratak, koji zahtijeva da nastavite prema cilju bez osvrtanja”, rekao je na sastanku s političkim čelnicima i diplomatima u glavnom gradu Kazahstana Nur-Sultanu.

Opće je dobro na poseban način povjereno civilnim vlastima i ostvaruje se posebno “kroz potporu demokraciji, koja je najprikladniji oblik da se moć pretvori u službu za dobrobit cijelog naroda, a ne samo za nekolicinu, “, izjavio je.

Demokracija i modernizacija ne smiju se svesti na puke parole, već moraju postati konkretno služenje ljudima, uz angažman “civilnog društva te nevladinih i humanitarnih organizacija”, rekao je.

“Ovaj istinski demokratski politički stil najučinkovitiji je odgovor na moguće ekstremizme, personalizme i populizme koji prijete stabilnosti i dobrobiti naroda”, ustvrdio je.

Franjo je svojoj publici rekao da je došao u Kazahstan kao “hodočasnik mira”, u službi dijaloga, jedinstva i sklada koji su očajnički potrebni u današnjem svijetu.