Papa Franjo: „Imigranti su ignorirani, izrabljivani, silovani i zlostavljani“

Imigranti današnjice su „ignorirani, izrabljivani, silovani i zlostavljani pred šutnjom mnogih“, izjavio je nedavno papa Franjo.

U svojem obraćanju Svjetskom društvenom forumu za migracije, papa je izjavio da „danas, kako i u doba proroka Jeremije, postoje zla koja treba istrijebiti, nepravde koje treba satrti, diskriminacije koje treba uništiti, privilegije koje treba srušiti, dostojanstva koja treba izgraditi, i vrijednosti koje treba usčuvati“.

Papa Franjo pohvalio je sedam tematskih cjelina foruma koje su povezane s aktualnom imigracijom, točnije „ljudska prava, granice, politička zbivanja, kapitalizam, rod, klimatske promjene i transnacionalna dinamika“.

To su iznimno važna pitanja koja zaslužuju pažnju svih koji su uključeni, uz integraciju različitih perspektiva, sagledavajući kompleksnost migracijskog fenomena.

Papa je izjavio da je trenutni pristup Vatikana imigraciji u potpunosti sukladan s deklaracijama sekularnih organizacija i procesima koje potiču Ujedinjeni Narodi.

Prošli tjedan papa je iznio nekoliko kontroverznih izjava, u kojima je kazao da se nacije ne izgrađuju same, već da ih „izgrađuju imigranti, kao što su imigranti izgradili Europu“.

Europa nije sama stvorena takva, Europa je stvorena kroz mnoge valove imigranata tijekom stoljeća“, poručio je papa.