Papa Franjo predložio je drugačiji način viđenja državljanstva i odnosa među narodima, koji umanjuje ideju državljanstva i pripadnosti određenom narodu dok naglašava opće dobro za sve ljude.

U novom encikličkom obraćanju pod  nazivom „Svi smo braća“, papa kaže da princip koji kaže da Zemlja pripada svim ljudima treba primijeniti i na narode, njihove teritorije i resurse.

Gledano sa gledišta ne samo legitimiteta privatnog vlasništva i prava građana, već i s prinicipa zajedničkom vlasništva nad ovim planetom i njegovim resursima, možemo reći da svaka zemlja pripada i strancima, te da se pristup resursima te zemlje ne smije onemogućiti strancima u potrebi.

Ako svako ljudsko biće posjeduje neotuđivo dostojanstvo, ako su svi ljudi moja braća i sestre, i ako svijet doista pripada svima, tada je nebitno je li moj susjed rođen u mojoj zemlji ili drugdje.

Moja vlastita zemlja dijeli odgovornost za njegov razvoj, a tu odgovornost može ispuniti na razne načine, može pružiti velikodušnu dobrodošlicu onima u potrebi, ili poboljšati životne uvjete u njihovim zemljama, odbiti iskorištavati druge zemlje i njihove prirodne resurse.

Papa Franjo čak je dodao da bi u svrhu „prava na napredak“ svih ljudi, trebalo  razmisliti o opraštanju međunarodnog duga.