Papa Franjo ponovno je pozvao čovječanstvo da odgovori na „očajničke pozive zemlje,“ inzistirajući da se istog trena stupi u akciju kako bi se sačuvao planet.

Govoreći na međunarodnoj konferenciji u Vatikanu u petak, papa je iznio hitnu potrebu za ekološku konverziju te konkretne korake za spas planeta.

Naš planet hitno treba biti popravljen i osiguran za održivu budućnost,“ tvrdi papa, iako nije dao niti jedan konkretan prijedlog kako bi ljudi to trebali učiniti.

Sudeći po papinim tvrdnjama, jedan od najvećih problema je svakako moderan način života i konzumerizam, što vodi do stvaranja velikih količina otpada te onečišćenja okoliša.

Premda su ove činjenice neosporne, pitanje je tko bi i na koji način trebao primjerice natjerati korumpirane bogate korporacije da promjene svoje profiterske sklonosti u one naklonjene okolišu? Ili bi začarani krug „ponude i potražnje“ trebalo prekinuti negdje drugdje?

Nažalost, „božji poslanik“ nije dao nikakve božanske sugestije.