U travnju 2014. godine Anne Hidalgo izabrana je da gradonačelnicu Pariza. U skladu sa svojim feminističkim uvjerenjima Hidalgo je počela na visoke funkcije u gradskoj vlasti postavljati najvećim dijelom žene, navodno da ispravi nepravdu u drugim gradovima gdje su većim dijelom na takvim pozicijama muškarci.

No 2013. godine Francuska je donijela zakonsku obvezu da gradske vlasti ne smiju imati više od 60 posto pripadnika jednog spola na rukovodećim pozicijama, navodno radi postizanja ravnopravnosti među spolovima.

Tako je pariška vlast 2018. godine došla u poziciju da ima 69 posto žena na takvim pozicijama, odnosno njih čak 11 u odnosu na samo 5 muškaraca.

Iako je spomenuta odredba kasnije ukinuta, grad Pariz je sad suočen s plaćanjem novčane kazne zbog sastava gradske uprave iz 2018. godine.

Hidalgo pak u tome ne vidi nikakav problem, već je izjavila da je „sretna zbog kazne i činjenice da je gradska uprava postala previše feministička“.

Pritom je kaznu nazvala „apsurdnom, nepravednom, neodgovornom i opasnom“, te je dodala da bi žene trebale biti „promicane na takve funkcije kako bi se ispravila dosadašnja nepravda“.