U Londonu su ovih dana osvanuli plakati koji prikazuju veliki broj bijele djece, bez ijednog obojenog dječaka ili djevojčice. Ništa ne bi bilo sporno da plakati ne promiču sterilizaciju, očito usmjerenu na bijelce koji ionako već imaju nisku stopu nataliteta.

Zamislite grad koji je manje napučen… dajte svoj doprinos – sterilizirajte se! Jupi!“ stoji na promotivnom plakatu.

London je danas većinski nastanjen imigrantima iz ne-europskih zemalja, pa se promocija sterilizacije putem plakata koji ne prikazuju niti jedno obojeno dijete očigledno odnosi isključivo na bijelce.

Navodno je nepoznato tko ili što stoji iza ovakvih plakata, a moguće da je riječ o nečijoj provokaciji.

Ono što je činjenica jest da se u Britaniji izuzetno radi na promociji etničkih manjina putem reklamnih poruka. Štoviše, studija na preko 2000 reklama iz 2018. navodi kako je kako se broj crnaca, Azijata i drugih manjinskih skupina u reklamama povećao sa 12 na 25 posto između 2015. i 2018. godine. Dakako, nigdje i ni u kom slučaju nitko nije promovirao njihovu sterilizaciju.

Ironija leži u činjenici da se bilo kakva promocija „bjeline“ putem plakata dočekuje na nož od strane medija i silnih organizacija, dok se plakat s isključivo bijelom djecom očito ne uklapa u priču o „rasizmu“ kada se promiče njihovo istrebljenje.