Pola milijarde ljudi i dalje vrši veliku nuždu na otvorenom

Kako u današnje vrijeme svaka glupost ima svoj dan, tako je ovu subotu bio Svjetski dan zahoda, koji je stvoren kako bi se podigla svijest o nedostatku sanitarnih, vodovodnih i higijenskih objekata u mnogim dijelovima svijeta.

U 2020. godini 494 milijuna ljudi, ili 6,3 posto svjetske populacije, i dalje je prakticiralo otvorenu defekaciju, što je najteža razina nedostatka sanitarnih usluga. Osim toga, kako ističe Katharina Buchholz iz Statista, 22 posto diljem svijeta nije imalo pristup barem osnovnim sanitarnim čvorovima, definiranim kao privatni WC spojen na kanalizacijski cjevovod, septičku jamu ili jamu za kompostiranje. 46 posto – gotovo polovica svjetske populacije – nije živjelo sa sigurno vođenim sanitarnim čvorovima, što znači da njihova kanalizacija nije bila pravilno tretirana, što predstavlja ozbiljne zdravstvene rizike za njih jer omogućuje patogenima da ponovno uđu u zalihe vode.

Još 2000. godine 1,3 milijarde ljudi još je obavljalo nuždu na otvorenom, što je imalo teške zdravstvene posljedice. UN je radio na iskorijenjivanju te prakse i postigao je određeni napredak. U 2017. broj onih koji nemaju pristup kupaonici potonuo je na 673 milijuna i konačno na 494 milijuna 2020. godine.

U podsaharskoj Africi, gdje stabilan rast stanovništva i dalje vrši pritisak na sanitarne usluge, treba postići napredak. Kambodža, Etiopija, Nepal i Indija zabilježile su najveći pad defekacije na otvorenom od 2000. godine, smanjivši ga s oko 70 do 85 posto stanovništva na 10 do 20 posto.

Potonja je zemlja bila posebno ambiciozna u postavljanju odgovarajućih zahoda. Prije nego što je indijski premijer Narendra Modi došao na vlast 2014. godine, više od 60 posto indijskog stanovništva nije imalo pristup kućnom WC-u, a mnogi koji su imali su svejedno tradicionalno obavljali nuždu na otvorenom. Od tada su milijarde dolara uložene u kampanju Swachh Bharat Abhiyan (“Čista Indija”). Prema podacima UN-a, otvorena defekacija smanjena je na 15 posto indijske populacije 2020., dok onih koji nemaju adekvatan pristup sanitarnim uvjetima sada čini oko 29 posto.