Francuska je u razdoblju između 1960. i 1996. godine izvršila 193 nuklearna pokusa na otocima Mururoa i Fangataufa u Francuskoj polineziji, sve dok predsjednik Jacques Chirac nije obustavio program.

Oscar Temaru, bivši predsjednik Francuske polinezije i aktualni čelnik stranke Tavini Huiraatira, najavio je tužbu protiv Francuske na Međunarodnom kaznenom sudu zbog vršenja nuklearnih pokusa na polinezijskom teritoriju.

S osjećajem dužnosti i odlučnosti podnijeli smo tužbu na Međunarodnom kaznenom sudu zbog zločina protiv čovječnosti. Ova tužba ima za cilje držati odgovorne sve živuće francuske predsjednike koji su odobravali vršenje nuklearnih pokusa na našem tlu. Dugujemo to ljudima koji su umrli od posljedica nuklearnog kolonijalizma“, izjavio je Temaru pred UN-om.

Atoli Mururoa i Fangataufa korišteni su za nuklearna testiranja puna tri desetljeća, u koja je bilo uključeno oko 150.000 vojnih i civilnih djelatnika, od kojih su tisuće kasnije imale zdravstvene probleme povezane sa spomenutim testiranjima.

Nakon što je dugi niz godina Francuska nijekala ikakvu odgovornost, 2010. godine donesen je zakon o kompenzaciji osoba koje pate od bolesti prouzročenih zračenjem koje je proizašlo iz testiranja.

Između 1960. i 1996. godine Francuska je izvršila 210 nuklearnih pokusa, od toga njih 17 u saharskoj pustinji u Alžiru, te 193 u Francuskoj polineziji.