Janusz Kowalski, ministar u poljskoj vladi, nedavno je najavio predloženi zakon koji bi zahtijevao da prehrambeni proizvodi koji sadrže insekte budu označeni posebnim upozorenjem. Ovo je namijenjeno informiranju potrošača o upotrebi aditiva insekata, koji se uvode kao alternativni izvor proteina.

Ovaj “zakon protiv insekata” u skladu je sa sličnim propisima koji su provedeni u drugim europskim zemljama, poput Mađarske i Italije. Predloženi zakon nalagao bi da svaki proizvod koji sadrži insekte mora nositi etiketu koja glasi “Upozorenje, ovaj prehrambeni proizvod sadrži bjelančevine kukaca”. Ova bi oznaka potrošačima pružila informacije koje bi im omogućile donošenje informiranih odluka o hrani koju jedu.

U siječnju je Europska komisija odobrila ličinke crva brašnara i kućne cvrčke kao sigurne za prehranu ljudi. Iako nitko nije prisiljen jesti insekte, mnogi ljudi u zemlji zabrinuti su da je to dio šireg plana smanjenja potrošnje mesa i njegove zamjene proteinima kukaca.

Ovaj predloženi zakon bio bi osobito koristan u pružanju jasnoće potrošačima i omogućavanju da donose informirane odluke o svojoj hrani. Oznaka bi davala jasno upozorenje potrošačima, koji bi potom mogli odlučiti hoće li ili ne kupiti predmetni proizvod. Ovaj bi zakon također pokazao da je vlada predana osiguravanju sigurnosti i dobrobiti svojih građana te da cijeni transparentnost i poštenje u prehrambenoj industriji.

Ipsosovo istraživanje koje su proveli mediji OKO.press i TOK FM pokazalo je da mnogi pristaše vladajuće stranke smatraju da bi oporba mogla ograničiti konzumaciju mesa ako osvoji vlast. Uvođenje ovog zakona riješilo bi zabrinutost građana i pokazalo predanost vlade zaštiti tradicionalnih kulinarskih kultura.

Zaključno, predloženi “zakon protiv insekata” korak je prema osiguravanju zaštite potrošača i transparentnosti u prehrambenoj industriji, kao i očuvanju tradicionalnih kulinarskih kultura. Ovaj zakon bi pozitivno utjecao na zdravlje i dobrobit građana.