Poljsko ministarstvo unutarnjih poslova najavilo je da će psima i konjima koji su služili kao radne životinje u sklopu ministarstva pružiti doživotne beneficije nakon njihovog umirovljenja. Konkretno, imati će od države plaćenu prehranu i veterinarske usluge. Ovu odluku objavio je ministar unutarnjih poslova Mariusz Kaminski.

To su izvanredne životinje. Zahvaljujući njima puno ljudskih života je spašeno i puno opasnih kriminalaca uhvaćeno. Briga za njih je naša etička dužnost.

Prema službenim podacima, ukupno 1.207 pasa i 62 konja trenutno se nalaze u službi puljskog ministarstva unutarnjih poslova. Dok su konji uglavnom rapoređeni u policijskim jedinicama, psi služe u raznim ulogama, od traganja za kriminalcima i opojnim sredstvima do spašavanja nastradalih osoba.

Trenutno životinje nakon izlaska iz službe nemaju nikakve privilegije, obično iz posvoje njihovi treneri, ali sami moraju plaćati za hranu i veterinarske usluge.

Prema novom propisu, životinje bi trebale biti predane organizacijama za brigu o životinjama, a njihovo uzdržavanje, hranu i veterinarske troškove pokrivati će država. Prednost pri posvajanju i dalje će imati njihovi treneri, kojima će u tom slučaju također biti pokriveni svi troškovi uzdržavanja.