Pornografija i utjecaj na mozak

Uz hranu, piće i spavanje, seks je jedna od najosnovnijih ljudskih potreba. To znači da on aktivira dijelove mozga poput limbičkog sustava, koji također kontrolira osnovne emocije poput straha i ljutnje, kaže forenzički psiholog Joseph J. Plaud, koji je proučavao utjecaj pornografije na ljudski mozak.

Kada ljudi promatraju seksualne prikaze, dopamin preplavi ove dijelove mozga, izazivajući intenzivan osjećaj zadovoljstva. S vremenom, ljudi počnu povezivati takve slike s osjećajem zadovoljstva. Međutim, ako je osoba sve češće izložena tim slikama, odnosno ako se taj proces iznova učestalo ponavlja, osoba će s vremenom trebati veću količinu ili intenzivnije prikaze kako bi ostvarila jednak osjećaj zadovoljstva. Praktički, poput ovisnika koji se privikne na drogu i više mu nije dovoljna uobičajena količina da bi ostvario isti efekt.

Prema istraživanju iz 2004. godine, pornografija može doslovno smanjiti određene dijelove mozga. Muškarci koji redovno uživaju u pornografiji imali su manji volumen određenih dijelova mozga i manje konekcija sa striatumom, dijelom mozga povezanim sa procesom nagrađivanja, u usporedbi s onima koji nisu gledali pornografiju. Međutim, moguće je da se taj dio mozga smanji, odnosno stisne, jer osoba postane naviknuta na stalno gledanje pornografije, stoga ne osjeća isti osjećaj zadovoljstva, što utječe na proces nagrađivanja u mozgu. Pored toga, isti dijelovi mozga smanjeni su i kod osoba koje su u depresiji ili pate od ovisnosti.

Gledanje pornografije izgleda da također utječe i na dijelove mozga zadužene za procesuiranje vizualnih prikaza. Nije jasno zbog čega se to događa, ali pretpostavka je da mozak preusmjeruje krv s vizualnog korteksa kako bi se fokusirao na trenutno važnije stvari, seksualno uzbuđenje. To ima smisla, ljudi koji gledaju pornografiju fokusiraju se na seksualne eksplicitne prikaze više nego na detalje u pozadini. Osoba koja bi se fokusirala na vizualne detalje prikaza teže bi se uzbudila.

Utječe li pornografija štetno na muškarce, uništava li njihovo normalno funkcioniranje u vezi? U suprotnosti s uobičajenom predodžbom kako pornografija u muškaraca izaziva mržnju prema ženama, takvi muškarci zapravo imaju egalitarističke stavove prema ženama u odnosu na muškarce koji ne gledaju pornografiju. Česti uživatelji pornografije preferiraju „emancipirane“ žene, žene koje su imale pobačaje, u većoj mjeri od drugih muškaraca. To možda jest slučaj, međutim žene koje se nalaze u vezama s takvim muškarcima su češće nesretnije, stoji u izvješću iz 2012. godine.

To je zapravo vrlo lako za objasniti, pornografija doista svodi i muškarca i ženu na seksualne objekte, žena gubi ulogu majke i žene, nečeg dugotrajnog, a uzima ulogu nečeg kratkotrajnog i potrošnog, poput prostitutke. A muškarci kojima je prostitutka draža od supruge normalno da ne mogu biti kvalitetni životni partneri.

Autor: Ivica Mandekić