Prema odredbama Pakta o migracijama i azilu, kojeg je 2020. godine donijela Europska Komisija, sve države članice morat će uvesti neovisni nadzor postupanja policije na granicama prema imigrantima i azilantima, kojeg bi trebale provoditi navodno neovisne osobe i organizacije.

Iz nekog razloga hrvatska je administracija odlučila da će Hrvatska biti prva zemlja koja će krenuti tim putem i dopustiti raznim organizacijama i institucijama da nadziru na koji način hrvatska policija provodi nadzor svoje granice, te ponaša li se uljudno i brižno prema mahom nepoznatim osobama bez osobnih dokumenata koje kriomice i protuzakonito prelaze našu državnu granicu.

Da ne bi bilo zabune, ovo nije prvi put da strana tijela nadziru rad naše pogranične policije. Naime, Hrvatska je jedina država članica koja je još od 2007. godine imala takav mehanizam, i to na inzistiranje Nizozemske. Provodio se s Nizozemcima i UNHCR-om, da bi se s vremenom umjesto Nizozemske uključio Hrvatski pravni centar, i trajao je, uz manje prekide, do 2019. godine.

Prema neslužbenim informacijama, u mehanizam nadzora biti će uključene Akademija pravnih znanosti, Akademija medicinskih znanosti, Hrvatski Crveni križ, profesorica s Pravnog fakulteta u Zagrebu koja se bavi zakonodavstvom EU u području azila i migracija te udruga bliska islamskoj zajednici Centar za kontrolu dijaloga.