Potrebe za obnovu Ukrajine procjenjuju se na 349 milijardi dolara

Foto: Diego Herrera Carcedo

Vlada Ukrajine, Europska komisija i Svjetska banka objavili su u petak zajedničku procjenu u kojoj se navodi da će napori za obnovu zemlje nakon ruske agresije koštati više od 349 milijardi dolara.

Brza procjena štete i potreba (RDNA) sugerira da bi konačni trošak projekta mogao još porasti kako se sukob oduži. Autori su ovu procjenu pozdravili kao “prvu sveobuhvatnu procjenu utjecaja rata u dvadeset različitih sektora” koja iznosi potrebe za financiranjem za “otporni, uključivi i održivi oporavak i rekonstrukciju”, te daje plan za te napore.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen istaknula je da je EU već mobilizirao 10 milijardi eura za financiranje, humanitarnu, hitnu i vojnu pomoć za Ukrajinu, te da je još 5 milijardi eura u pripremi.

Ukrajinski premijer Denis Shmigal također je citiran da je za prvu fazu brzog oporavka Kijevu potrebno 17 milijardi dolara, od čega je do kraja godine potrebno 3,4 milijarde dolara.

Izvješće sugerira da je Ukrajini potrebno 349 milijardi dolara za oporavak i rekonstrukciju u društvenim, proizvodnim i infrastrukturnim sektorima, uz napomenu da je taj iznos više od 1,5 puta veći od BDP-a Ukrajine 2021. Također se navodi da RDNA procjene šteta i potreba treba smatrati “minimalnima”.

RDNA nadalje sugerira da će Kijevu trebati najmanje 105 milijardi dolara u sljedećih 36 mjeseci za rješavanje hitnih potreba kao što su obnova obrazovnog i zdravstvenog sustava i infrastrukture, kao i priprema za nadolazeću zimu ponovnom ugradnjom grijanja i energije u domove, te podrškom poljoprivredu i popravak vitalnih prometnih ruta.

Svjetska banka i Europska komisija ponovile su svoju kontinuiranu potporu Kijevu, ističući potrebu za budućim procjenama štete, gubitaka i potreba za oporavkom u Ukrajini.