Poveznica između glazbenog talenta i šizofrenije

Istraživanje provedeno na sveučilištu Liverpool otkrilo je poveznicu u strukturi mozga koja direktno povezuje dvije stvari – glazbeni talent i sklonost halucinacijama.

Prethodna istraživanja pokazala su da glazbenici imaju povećanu koncentraciju bijelog tkiva u određenom dijelu mozga koji se zove corpus callosum, gustom snopu živčanih vlakana koje povezuju lijevu i desnu moždanu polutku, što olakšava bolju komunikaciju između desne i lijeve strane mozga.

Kod psihotičnih pojedinaca koji doživljavaju halucinacije, gustoća corpus callosuma je osjetno smanjena.

Istraživači su odabrali 38 zdravih pojedinaca u dobi između 18 i 63 godine, te testirali njihovu sklonost halucinacijama, kao i glazbenu nadarenost, te su proučavali strukturu njihovog mozga koristeći magnetsku rezonancu.

Uočili su da osobe koje su jače glazbeno nadarene pokazuju manju sklonost halucinacijama. Što je još važnije, uočili su da je kod tih osoba gustoća corpus callosuma veća, dok je kod osoba sklonih halucinacijama njegova gustoća manja.

Ovi rezultati imaju važne kliničke implikacije. Ako sklonost glazbi pojačava integritet bijele tvari u corpus callosumu, bavljenje glazbom bi potencijalno moglo suzbijati pojedinčeve predispozicije halucinacijama“, izjavila je voditeljica istraživanja Amy Spray.

Daljnja istraživanja pokazati će može li se bavljenje glazbom koristiti kao oblik terapije i rehabilitacije za pacijente koji pate od psihoze.