Neka njemačka parkirališta počela su primjenjivati praksu osiguranja posebnih parkirnih mjesta za LGBTQ populaciju i imigrante. Jedno od njih je parkiralište u gradu Hanau, istočno od Frankfurta.

Ova parking mjesta su svečano otvorena, a cilj je da pomognu ljudima koji navodno osjećaju posebnu potrebu za zaštitom. Još uvijek nije jasno kako vlasti namjeravaju provjeravati jesu li ljudi koji parkiraju u tim prostorima zapravo dio LGBTQ zajednice ili migranti, iako je rečeno da će kamera nadgledati parkiralište.

Prostori ovih parkirnih mjesta obojani su šarenim bojama i simbolima, ali nisu nužno namijenjeni samo za ove dvije grupe ljudi.